โครงการ National Coding Platform

เปิดรับสมัครโครงการ National Coding Platform โดยโครงการเราจะมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน และบุคคลากรด้านการศึกษา ในด้าน Technology, Coding, และ AI เพื่อต่อยอดการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมด้าน Technology ให้ตอบโจทก์กับความต้องการในอนาคต

โดยโครงการได้รับความร่วมมือและการดูแลจาก นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ประเทศไทย และ Codekit co, แพลตฟอร์มสอน Coding ของไทย ที่สนับสนุนโดย กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“นักเรียนนักศึกษาของไทยจะโตไปเป็นบุคคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศไทยได้นั้น นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วครูอาจารย์ก็ต้องได้รับการส่งเสริมทางอุปกรณ์ และการเรียน Coding ที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ต้องขอบคุณทาง DEPA และ อว. ที่ร่วมกันผลักดัน และมอบโอกาสให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศในการเรียนรู้ทางด้าน IT ”

ไพบูลย์ พนัสบดี

ผู้ดูแลโครงการ โครงการ National Coding Platform
นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ประเทศไทย

โครงการย่อย
ภายใต้ National Coding Platform
โครงการ Coding For School

นำไปใช้สอนร่วมในหลักสูตรของโรงเรียนเช่น วิชาวิทยาการคำนวณ

โครงการ AI For Future Education

หลักสูตรระยะสั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี AI อย่างถูกต้อง *มี Certificate สำหรับ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

หลักสูตรห้องพิเศษด้านเทคโนโลยี

หลักสูตรห้องพิเศษ Advance Placement for TCAS1 หรือ หลักสูตรระยะยาว 45 ชั่วโมงสามารถพิจารณาพิเศษรอบ “TCAS1”

โครงการ Coding Camp

Camp ระยะสั้น 8-16 ชั่วโมงเหมาะสำหรับเตรียมแข่ง สอบเข้ามหาวิทยาลัยสร้าง Portfolio

โครงการย่อย
ภายใต้ National Coding Platform
โครงการ Coding For School

นำไปใช้สอนร่วมในหลักสูตรของโรงเรียนเช่น วิชาวิทยาการคำนวณ

โครงการ AI For Future Education

หลักสูตรระยะสั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี AI อย่างถูกต้อง *มี Certificate สำหรับ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

โครงการหลักสูตรห้องพิเศษด้านเทคโนโลยีAdvance Placement for TCAS1

หลักสูตรห้องพิเศษ หรือ หลักสูตรระยะยาว 45 ชั่วโมงสามารถพิจารณาพิเศษรอบ “TCAS1”

โครงการ Coding Camp

Camp ระยะสั้น 8-16 ชั่วโมงเหมาะสำหรับเตรียมแข่ง สอบเข้ามหาวิทยาลัยสร้าง Portfolio

ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 2566 - 1 เม.ษ. 2567
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน

รอบที่ 1 : 29 ธ.ค. 2566
รอบที่ 2 : 31 ม.ค. 2567
รอบที่ 3 : 29 ก.พ 2567
รอบที่ 4 : 29 มี.ค. 2567
รอบที่ 5 : 30 เม.ย. 2567

ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน (ทาง facebook และ email)
แนะนำโครงการ
1 มี.ค. - 16 พ.ค. 2567
แนะนำโครงการและแนะนำการอบรมคุณครูผ่านระบบ E-learning (คุณครูสามารถจัดการเวลาเรียนด้วยตัวเองได้)
อบรมครู
29 เม.ย. - 30 พ.ค. 2567
อบรม Pedagogy ให้คุณครู รวม 8- 16 ชั่วโมง 
สอนหลักสูตร
คุณครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และติดตามผลการเรียนในระบบ 17 พ.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2568  หรือจบปีการศึกษา
สมัคร TCAS/ มหาวิทยาลัย
นักเรียนสอบวัดผลเพื่อใช้ยื่น TCAS1และ รับประกาศนียบัตร

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ

1

หลักสูตร Coding แบบ e-learning  ฟรี 1 ปีการศึกษา เมื่อเด็กเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะยาว และสอบผ่านตามเกณฑ์ สามารถเข้าพิจารณาพิเศษรอบ TCAS1 กับมหาวิทยาลัยในโครงการได้

2

ทุกโครงการของเรา นักเรียนสามารถนำผลงานมาประกอบ Portfolio เพื่อประกอบการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

3

ระบบติดตามและวัดผลผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน

4

การอบรมครูผู้สอนผ่าน E-learning และ อบรม Pedagogy รวม 45 ชั่วโมง

5

การสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ หรือโครงการอื่นๆ เช่น เอกสารจัดตั้ง, เอกสารของบประมาณ สนับสนุนการสร้างส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ฯลฯ

6

เครือข่ายมหาวิทยาลัย และระบบสนับสนุนกระบวนการทำ Portfolio ยื่น TCAS 

7

เครือข่ายในการแข่งขันโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านเอกสารประกาศโครงการจาก DEPA ร่วมกับทาง Codekit และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ถึงเมื่อไหร่ ?

เราเปิดรับสมัครเป็นรอบปี โดยปีนี้เริ่มรับตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึง 1 เมษายน 2567 โดยเราจะประกาศผลทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2566

จะมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้ย ?

โครงการของเราที่ได้นำเสนอไป จะไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 1 ปีการศึกษา ยกเว้นโรงเรียนอยากให้เราจัดตั้ง Camp พิเศษเฉพาะโรงเรียนของตัวเอง ในส่วนนั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องวิทยากร

ถ้าเป็นโครงการห้องพิเศษ นักเรียนต้องเรียนครบ 45 ชั่วโมง ภายใน 1 เทอมมั้ย ?

ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบภายใน 1 เทอม ทางโรงเรียนเลือกจัดเวลาที่สะดวกได้ โดยเราสามารถแบ่งเรียนเป็น 2 เทอมได้ โรงเรียนสามารถติดต่อ เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรที่เหมาะกับโรงเรียนได้

ถ้านักเรียน เรียนไม่ครบหลักสูตรในโครงการ ?

จะไม่ได้ประกาศนียบัตร แต่สามารถเอาความรู้ไปต่อยอดทำ port ต่อเองได้

คุณครูจำเป็นต้องเข้าอบรม Pedagogy ครบ 8 - 16 ชั่วโมงมั้ย ?

สามารถขอเป็นเอกสารไปศึกษาเองได้ แต่การมาอบรมในวันนั้นจะทำให้เข้าใจภาพรวม และเทคนิคในการสอนมากขึ้น

โรงเรียนสามารถเข้าอบรม Pedagogy ได้กี่คน ?

ไม่เกิน 3 คน (หัวหน้าวิชาการ หรือ ครูสอนคอม)

เริ่มเรียนวันไหน ?

ประกาศให้ทราบในสไลด์ หรือเอกสารโครงการเป็นหลัก (ในหน้าเว็บจะมีเพียงรายละเอียดพอสังเขป)หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านทาง Codekit ได้

คุณครูจำเป็นต้องเรียน E-learning ให้จบภายใน 16 พ.ค. 2567 ตามที่กำหนดมั้ย ?

ไม่จำเป็น การเรียน E-learning คุณครูสามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้เลย ไม่จำเป็นต้องเรียนจบตามที่โครงการกำหนด คุณครูสามารถทยอยเรียนและสอนไปพร้อมๆ กันได้